Στη BESTCOMPUTERS αναλαμβάνουμε την υποστήριξη & παροχή ψηφιακής υπογραφής. Συγκεκριμένα μέσω USB tokens μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ψηφιακή υπογραφή με ασφάλεια και σε πολύ λίγο χρόνο. Αναλυτικά, τα USB token είναι ηλεκτρονικές συσκευές που εξωτερικά μοιάζουν με μνήμη USB Flash, είναι όμως ειδικές συσκευές όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας. Η επίσημη ονομασία αυτών των συσκευών στα ελληνικά είναι ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Συνδέονται σε θύρα USB του υπολογιστή και σας δίνουν τη δυνατότητα να υπογράφετε ψηφιακά τα pdf – word έγγραφά σας, κ.α. Η ψηφιακή υπογραφή ή ηλεκτρονική υπογραφή έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα από την φυσική υπογραφή σας και είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς δημοσίου που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).
Για να αποκτήσετε την δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής ή αλλιώς ηλεκτρονικής υπογραφής (digital signature), θα πρέπει:
• να προμηθευτείτε μια συσκευή USB token,
• να αιτηθείτε μέσω ΚΕΠ και να αποκτήσετε τους κωδικούς πρόσβασης στα ψηφιακά πιστοποιητικά σας,
• να εγκαταστήσετε την συσκευή στον Η/Υ σας και τα πιστοποιητικά σε αυτήν.

Διαθέτουμε τα πιο γνωστά μοντέλα USB token με ελληνικές οδηγίες εγκατάστασης και τα οποία σας αποστέλλονται στο χώρο σας σε δύο (2) εργάσιμες μέρες. Επιπλέον αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους Η/Υ, παρέχουμε υπηρεσία εγκατάστασης από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.